Fra Advokatfirmaet Wulff AS

Advokatfirmaet Wulff er oppgjørsmegler for selgere som allerede har funnet en kjøper til sin eiendom. Kontakt oss nå og vi styrer din eiendomshandel til oppgjøret står på din konto.

Advokatfirmaet Wulff tar kr. 12.500 for hvert oppdrag. Dette utgjør kr. 10.000,- + 25% mva. Vi har en fast lav pris på vår oppgjørstjeneste og kan påta oss oppdrag over hele landet.

Som oppgjørsmegler hjelper vi deg med utforming og sikring av kontrakt, skjøter, sletting og administrasjon av heftelser og overføring av penger gjennom ansvarsforsikret konto.